Móttaka nýrra nemenda

Skráning í skólann:

Það sem foreldrar þurfa að vita:

·         Skólareglur.

·         Tilkynningar varðandi veikindi og leyfi.                                                                       

·          Upplýsingar um skóladagatal, stundatöflu, heimabekk og námsbækur.                                                        

·         Upplýsingar um Mentor og fá aðgangsorð.                                                                                                                 

·         Upplýsingar um sund og íþróttakennslu.                                                                                                                       

·         Upplýsingar um ýmsar skólahefðir, t.d. ferðir.                                                                                                              

·         Fyrirkomulag heimanáms, matarmála og frímínútna (klæðnaður sem hæfir veðri).                                              

·         Upplýsingar um íþróttastarf eftir skóla

·         Félagslíf/tómstundastarf. 

·         Upplýsingar um stoðþjónustu skólans (sérkennsla, skólahjúkrunarfræðingur sálfræðiþjónusta og námsráðgjöf).

 

Samvinna umsjónarkennara, sérkennara og sérgreinakennara ef um sértæka námsörðugleika er að ræða:

·         Meta stöðu nemandans.

·         Útbúa einstaklingsnámskrá og stundatöflu fyrir nemandann.                                                                                   

·         Vinna námsefni við hæfi.                                                                                                                                                   

·         Ákveða aðstoðartíma fyrir nemandann.

·         Ákveða hvernig námsmati skuli háttað.

 

Hlutverk umsjónarkennara:

·         Að undirbúa bekkjarfélagana undir komu nýja nemandans.

·         Hann þarf að hafa góða yfirsýni yfir námsframvindu nemandans.                                                                           

·         Vera í góðu samstarfi við alla kennara sem koma að nemandanum.                                                                       

·         Vera í góðu sambandi við heimilið og sjá um upplýsingagjöf frá skólanum.                                                            

·         Huga að félagslegri tengingu nemandans í bekknum/skólanum .

 

Hlutverk skólastjóra:

·         Finna nemanda viðeigandi úrræði og námsaðstoð ef þarf.                                                                                        

·         Sækja um framlag úr jöfnunarsjóði ef þarf.                                                                                                                   

·         Sækja um undanþágur og frávik í samræmdum prófum ef þarf.

 

Hlutverk námsráðgjafa Tröppu:

·         Vinna með umsjónarkennara.

 

·         Vera nemandanum til halds og trausts.

Móttaka erlendra nemenda

Skráning í skólann:

·         Túlkafundur með foreldrum/forráðamönnum og barni.

·         Umsjónarkennara/sérkennara.

·         Hjúkrunarfræðingi.

·         Við upphaf eða lok þessa fundar er farin skoðunarferð um skólann ásamt túlki.

Það sem skólinn þarf að vita:

·         Allar almennar upplýsingar vegna innritunar nemenda. 

Það sem foreldrar þurfa að vita:

·         Skólareglur.

·         Tilkynningar varðandi veikindi og leyfi.

·         Upplýsingar um skóladagatal, stundatöflu, heimabekk og námsbækur.

·         Upplýsingar um sund og íþróttakennslu.

·         Upplýsingar um skólahefðir svo sem litlu jól og ferðir.

·         Fyrirkomulag náms, matarmála og frímínútna (klæðnaður sem hæfir veðri), viðbrögð skólans við óveðri.

·         Félagslíf, tómstundastarf, leikjanámskeið, vinnuskóli.

·         Allar almennar upplýsingar og bréf sem eru send heim svo sem ferðir, myndatökur og lús í bekk ( á vef Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur eru til bæklingar um ýmis svona mál á mismunandi tungumálum).

·         Upplýsingar um stoðþjónustu skólans, sálfræðiþjónusta og námsráðgjöf og heilsugæslu.

Samvinna kennara og skólastjóra og ráðgjafa:

·         Meta stöðu nemandans í íslensku og öðrum tungumálum.

·         Útbúa einstaklingsáætlun og stundatöflu fyrir nemandann.

·         Vinna námsefni við hæfi.

·         Ákveða aðstoðartíma fyrir nemandann.

·         Ákveða hvernig námsmati skuli háttað.

Hlutverk umsjónarkennara:

·         Að undirbúa bekkjarfélagana undir komu nýja nemandans.

·         Hann þarf að hafa góða yfirsýni yfir námsframvindu nemandans.

·         Vera í góðu samstarfi við alla kennara sem koma að nemandanum (sjá upplýsingablað fyrir sérgreinakennara um erlenda nemendur).

·         Vera í góðu sambandi við heimilið og sjá um upplýsingagjöf frá skólanum.

·         Vera í sambandi við starfsfólk móttökudeilda varðandi aðstoð og ráðleggingar ef við á.

·         Huga að félagslegri tengingu nemandans í bekknum/skólanum (sjá glærur í möppu frá Huldu Karen um gagnkvæma félagslega aðlögun).

Hlutverk skólastjóra:


·         Vera í sambandi við umsjónarkennara og sérkennara.

·         Sjá um að nemandi fái aðstoðartíma í íslensku.

·          Sækja um framlag úr jöfnunarsjóði.

·         Sækja um undanþágur, frávik og túlka í samræmdum prófum.

·         Sækja um túlkaþjónust.

·  

Hlutverk sérkennarans/stuðningsaðila:

·         Vinna með umsjónarkennara og deildastjóra sérkennslu.

·         Undirbúa nemandann undir tíma í bekknum.

·         Aðstoða nemandann í prófum.

·         Vera nemandanum til halds og trausts.

Ýmsar upplýsingar sem gott er að vita:

·         Til að fá íslenskan ríkisborgararétt má viðkomandi ekki hafa þegið félagslega þjónustu.

·         Ef nemandi kemur utan EES landa þarf hann að fara í sérstaka læknisskoðun, sjá nánari upplýsingar á vef: http://www.utl.is/leyfi/utan-ees/fjolskyldusameining/barn/

·